This information in English

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under 2020.

För den som bli arbetslös gäller att man ska fortsätta att söka jobb i de branscher där man just nu behöver anställa. Man ska också vara beredd på att ta arbete när det vänder till det positiva på arbetsmarknaden.

En medlemsmånad räknas som fyra

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Kravet på arbetad tid lättas upp

60 timmar istället för 80. I vanliga fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Ersättningstaket blir högre

Ersättningstaket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor. Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till 26 400 kronor per månad om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Eller upp till 11 220 kronor per månad om du uppfyller villkoren för grundersättning. 

Karensdagarna slopas

Karensen slopas. Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt. 

Lättare för företagare att få ersättning

Du kan pausa din verksamhet. Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I vanliga fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning om du lägger ner verksamheten helt. Tillfälliga regler för företagare

Tillfälliga förändringar i a-kassan under 2020. Vi uppdaterar informationen så snart vi har aktuella datum.

Krav på aktivitetsrapportering tas bort

Fram till den 14 juli behöver arbetslösa inte aktivitetsrapportera. Läs mer här

Korttidsarbete

Reglerna är inte helt klara ännu gällande korttidsarbete. Läs om det vi vet här

Varsel och permittering

När kan man få a-kassa? Läs mer här

Mer information

A-kassorna tillförs medel motsvarande 285 tjänster för att kunna ge sina medlemmar service.

Arbetsförmedlingen kommer att förstärkas med 330 miljoner kronor.

Läs regeringens pressmeddelande här

Krispaket för jobb och omställning

Bli medlem i a-kassan nu