Vad händer om man tackar nej?

Om man har a-kassa och tackar nej till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program – till exempel Rusta och matcha – anses man ha förlängt sin arbetslöshet och kan bli avstängd från arbetslöshetsersättning.

  1. Vid första tillfället stängs man av i 5 avstängningsdagar,
  2. andra tillfället stängs man av i 10 ersättningsdagar,
  3. tredje tillfället är det 45 ersättningsdagar.
  4. Skulle man tacka nej en fjärde gång upphör rätten till arbetslöshetsersättning.

För att åter få rätt till arbetslöshetsersättning måste man jobba ihop ett nytt arbetsvillkor.

Kan jag avbryta programmet?

Avbryter man programmet blir man avstängd från ersättning i 45 dagar. Det räknas som att man säger upp sig från ett arbete. Vår rekommendation är att fortsätta, eftersom ett avbrott leder till stora ekonomiska konsekvenser. Kontakta Försäkringskassan för frågor om när det är möjligt att få den första utbetalningen.