I maj var 48 personer fler arbetslösa än i april. Det faktum att arbetslösheten fortfarande är högre än i januari är ett tecken på att den kommer att fortsätta att öka på längre sikt.

Arbetslösheten ökar alltid under sommarmånaderna och i år kommer ökningen att utgå från en något högre nivå än vanligt. Orsaken till det är att antalet arbetslösa har ökat istället för minskat under våren vilket annars är det normala.

Redan i april fanns tecken på att inflödet av nya arbetslösa varje månad var på väg att vända uppåt medan utflödet av personer som lämnar arbetslösheten fortsatte att minska. Den trenden är ännu tydligare i maj och det är sannolikt att det genomsnittliga inflödet kommer att vara högre än utflödet kommande månader.

Antalet som varit arbetslösa längre tid än 12 månader har sedan i december varit relativt stabilt mellan 3 700 och 3 800. Det verkar därmed som att den minskning av långtidsarbetslösheten som vi sett sedan augusti 2021 nu är över. De senaste månaderna har antalet arbetslösa i spannet 7 till 12 månader ökat och det kommer sannolikt bidra till en ökning av långtidsarbetslösheten kommande månader.

Rapporten för maj och all annan statistik återfinns här.