Fler kvinnor än män är medlemmar i Akademikernas a-kassa.

Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med över 700 000 medlemmar. Av dessa är mer än 400 000 kvinnor. Hela 59 procent av våra medlemmar är alltså kvinnor. Förra året ökade antalet kvinnliga medlemmar med 0,8 procent och de manliga medlemmarna med 0,5 procent, vilket alltså gör att skillnaderna i anslutningsgrad mellan könen ökar, om än marginellt.