Fusk är fel men alla fel är inte fusk.

Arbetsförmedlingen har fått stark kritik för brister i kontrollen av arbetslösa. Med anledning av det vill Akademikernas a-kassa lyfta att kontroll är viktigt men det är också viktigt att reglerna är tydliga och förutsebara för de arbetslösa, det ska vara lätt att göra rätt, och det är det inte alltid idag.

När man är arbetslös och får a-kassa är grunden att man ska vara aktivt arbetssökande och följa den plan som man tagit fram i samarbete med sin arbetsförmedlare. Reglerna säger att man ska aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen varje månad och tidrapportera till sin a-kassa varje vecka.

Skulle någon missa eller strunta i att aktivitetsrapportera, eller om arbetsförmedlaren anser att personen inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande, ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande om detta till personens a-kassa. A-kassan prövar om personen fullgjort sina skyldigheter och om hen inte har det, får personen en sanktion i form av en varning eller avstängning från ersättning.

A-kassorna har starka incitament för att betala ut rätt ersättning eftersom trygghet och tillit till systemet är kärnvärdet i vår verksamhet. Medlemmarna behöver kunna lita på att man faktiskt får de pengar man har rätt till när man är arbetslös, det är själva poängen med arbetslöshetsförsäkringen. Och de medlemmar som inte är arbetslösa behöver kunna lita på att kontrollsystemet säkerställer att rätt individer får rätt ersättning - annars vill de inte fortsätta att vara medlemmar. Men aktivitetsrapporteringen har också ett mjukare mål än regelrätt kontroll. Den ska också stödja och lotsa de arbetslösa till sökbeteenden som är framgångsrika när man, så snabbt det är möjligt, vill hitta ett nytt arbeta som man kan försörja sig på. Här skulle vi gärna se mer forskning om hur aktivitetsrapporteringen konkret har påverkat de arbetslösas sökbeteenden och i förlängningen deras tid i arbetslöshet.

Med anledning av IAF:s rapport om brister i Arbetsförmedlingens kontroll som Ekot rapporterade om i veckan, 20 mars 2019, vill vi på Akademikernas a-kassa göra tydligt att vi tycker att bra uppföljningar av de arbetslösas aktiviteter är en självklarhet för att kunna utvärdera om systemet fungerar som lagstiftaren tänkt sig. Vi tycker också att det är viktigt med tydliga och förutsebara regler för de arbetslösa att hålla sig till. Därför noterar vi att det idag saknas regler för hur många arbeten som en person behöver söka för att räknas som aktivt arbetssökande. Det är en bedömningsfråga och man tar hänsyn till personens förutsättningar och den rådande arbetsmarknaden. Ingen – vare sig arbetsgivare eller arbetslösa – tjänar på att de arbetslösa urskillningslöst söker vilket jobb som helst.

Det finns människor som fuskar och det vill vi sätta stopp för. Men det finns också de som gör fel utan att fuska. I a-kassornas verksamhet är uppföljningar och kontroller viktiga för att kunna hålla hög kvalitet i processer och beslut. Och det allra viktigaste är att systemen stödjer att människor kommer i arbete där de kan försörja sig själva.

Många höjer nu rösten för skärpta regler. Vi hoppas att man, både i den utredning som ser över arbetslöshetsförsäkringen och i det stora förändringsarbete som pågår inom Arbetsförmedlingen, inte börjar bakifrån med kontrollerna utan i stället utformar regler som gör det lätt för den arbetslöse att förstå hur hen kan göra rätt från början.