Antalet arbetslösa medlemmar fortsätter att öka

Antalet arbetslösa medlemmar fortsatte att öka under juli månad. Totalt var 17 877, 2,4 procent, av våra medlemmar arbetslösa. Av dem fick 13 713 arbetslöshetsersättning och 4 164 deltog i program med aktivitetsstöd. Det är det högsta antalet arbetslösa sedan september 2006.

Antalet arbetslösa förväntas öka ytterligare under augusti månad. Antalet nya ansökningar om ersättning är fortsatt högt även om antalet som kom in i juli minskade något jämfört med juni. Antalet anmälda på Arbetsförmedlingen fortsatte att öka i juli vilket normalt sett är den sommarmånad med flest anmälda på arbetsförmedlingen.

Ladda ner månadsrapporten