Från den 13 april höjdes arbetslöshetsersättningen för de första 100 dagarna från 910 kronor till 1 200 kronor. Regeringen har föreslagit att även ersättningen från dag 101 ska höjas, från 760 kronor till 1 000 kronor från den 29 juni.

Höjning kräver ändring av budget

För att kunna höja arbetslöshetsersättningen behöver regeringen föreslå att statens budget ändras. I den extra ändringsbudget (2019/20:167) som regeringen lämnade till riksdagen den 20 maj föreslås en ökning av anslaget för a-kassan. Riksdagen planerar att fatta beslut om förslaget onsdagen den 3 juni. Därefter kan regeringen ändra ersättningsbeloppet i förordningen (1997:835).

Tillfällig höjning

Båda höjningarna är tillfälliga och gäller till den 3 januari 2021.

Klicka här för att komma till regeringens information om höjningen

Klicka här för att läsa propositionen

Klicka här för att komma till förordningen