Det är drygt 20 procent fler arbetslösa akademiker nu jämfört med för ett år sedan men antalet har minskat. Och det är stor skillnad i arbetslöshetens utveckling för de som får a-kassa och de som är inskrivna i program på arbetsförmedlingen – långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt. Det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa. 

- A-kassan har varit, och är, en viktig trygghet för många under coronakrisen och
det är glädjande att se att antalet arbetslösa akademiker minskar men oroande att långtidsarbetslösheten ökar, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Arbetslösheten i Akademikernas a-kassa fortsatte att minska i april och var för första gången sedan i juni 2020 lägre än 17 000 (2,6 procent), men den är fortfarande betydligt högre jämfört med för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 16 947, vilket är 21 procent fler än i april 2020. Ökningen för arbetslösa med a-kassa var
4 procent och för programdeltagarna 69 procent. Och det är antalet arbetslösa som
får a-kassa som minskar medan antalet arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program ökar.

- Precis som för arbetslösheten i Sverige generellt så ser vi också att långtids- arbetslösheten ökar bland våra medlemmar och det här är en mycket oroande utveckling. Och det är också därför som många uppmärksammar den här gruppen nu. Saco har till exempel också presenterat siffror som visar att långtidsarbetslösheten ökar och att det är de utrikesfödda och de äldre som drabbas värst. säger Alexandra Oljans Ahlin.

I april 2020 var det 3 812 som deltog i program och antalet har ökat till 6 433 i april i år. De allra flesta som blir inskrivna i ett program på arbetsförmedlingen har förbrukat en period med a-kassa på 300 ersättningsdagar (14 månader).
Akademikernas a-kassa betalade i april ut 204,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med för ett år sedan. Ökningen beror på ökad arbetslöshet och att man kan få mer i ersättning per dag. 

 

Akademikernas a-kassa april 2021 (april 2020)
Antal medlemmar: 751 907 (739 956)
Antal arbetslösa: 16 947 (13 970)
Andel arbetslösa: 2,3 % (1,9 %)
- Därav antal ersättningstagare (a-kassa): 10 514 (10 158)
- Därav antal programdeltagare: 6 433 (3 812)
Utbetald ersättning: 204,4 miljoner kronor (162,8 mkr)