Från och med 1 oktober 2022 gäller delvis nya regler i lagen om anställningsskydd, Las. Det är fackförbunden som har bäst information om vad denna förändring innebär för arbetstagare, vi hänvisar därför den som vill veta mer till sitt fackförbund. Vi på Akademikernas a-kassa fokuserar på sådant som kan vara av intresse för den som riskerar att bli arbetslös och behöva a-kassa.

Några av ändringarna i Las har fått följdändringar i arbetslöshetsförsäkring.

Överenskommelse om att anställningen ska upphöra
Riksdagen har beslutat att om en anställning upphör och det finns en överenskommelse som visar att det är arbetsgivaren som har tagit initiativ till att anställning ska upphöra stängs man inte av från arbetslöshetsersättningen vilket annars är det normala om man själv orsakat sin arbetslöshet. Skulle det stå i överenskommelsen att arbetstagaren själv valt att avsluta sin anställning trots att det var på arbetsgivares initiativ behöver arbetsgivaren eller arbetstagarens fackförbund informera a-kassan om att anställningen upphört på arbetsgivarens initiativ.

Tvist - felaktigt uppsagd
Om man skulle anse att man har blivit felaktigt uppsagd kan man begära att uppsägningen ogiltigförklaras. Anställningen kommer då att betraktas som avslutad och den arbetslösa kan då söka a-kassa under tiden som tvisten pågår. Tidigare har anställningen löpt på till dess tvisten lösts.

Har du frågor om hur ändringarna påverkar just din situation är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring oss på 08-412 33 00, vi svarar vardagar 8:30-16:30.

Här är en enkel sammanfattning om vad de nya reglerna innebär

  • Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring: Anställningen kommer inte att bestå under tvistetiden om en medarbetare bestrider uppsägningen utan i stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.
  • Ändrad möjlighet till visstidsanställning: ”Särskild visstidsanställning” ersätter anställningsformen ”allmän visstidsanställning”. I och med det övergår visstidsanställningen snabbare till en tillsvidareanställning.
  • Sakliga skäl för uppsägning: ”Sakliga skäl” ersätter ”saklig grund” i lagtexten om uppsägning. Det innebär till exempel att vid tvist ska domstolen inte längre ta hänsyn till medarbetarens intresse av att ha anställningen kvar.

Här hittar du vad som gäller enligt Las från 1 oktober.