Månadsrapport januari 2017

Arbetsmarknaden för våra medlemmar är fortsatt god. I januari var 11 383 medlemmar arbetslösa vilket är en minskning med knappt 1 300 jämfört med januari 2016. Antalet arbetslösa medlemmar som fick ersättning utbetald från oss minskade från 7 952 till 7 188 under samma period. Minskningen har medfört att ca 27 000 färre ersättningsdagar och 19,4 miljoner kronor mindre betalades ut.