Arbetslösheten bland akademiker fortsätter att öka. Enligt den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa har antalet som får a-kassa ökat med 65 procent på ett år. I juli var det 13 700 personer som fick a-kassa, vilket är den högsta siffran sedan 2006.

- Akademiker drabbas också i högsta grad av krisen, och behovet av att nyttja den trygghet som a-kassan ger har inte varit så här stort på länge, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

I juli var det 17 900 medlemmar i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa och andelen arbetslösa har på ett år ökat från 1,6 till 2,4 procent. 13 700 av dem fick a-kassa, vilket är en ökning med 65 procent jämfört med juli 2019 och den högsta siffran sedan september 2006. Antalet som deltog i program med aktivitetsstöd ökade med en tredjedel, från 3 100 till 4 200 personer.

- Jämfört med juni månad ser vi ett något minskat antal nya ansökningar men vi har ett betydligt högre antal arbetslösa medlemmar jämfört med tiden innan krisen och vi förväntar oss att trycket på a-kassan kommer fortsätta vara högt. Och precis som alltid ligger vårt fokus nu på att de som söker ersättning från oss ska få hjälp så snabbt som möjligt, säger Annika Stenberg.

Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 284 miljoner kronor i juli, vilket är 165 procent mer än samma månad förra året. Ökningen beror bland annat på det ökade antalet arbetslösa, de höjda ersättningsbeloppen och slopad karens.

 

Akademikernas a-kassa juli 2020 (juli 2019)

Antal medlemmar: 746 306 (705 545)

Antal arbetslösa: 17 877 (11 441)
Andel arbetslösa: 2,4 % (1,6 %)

Antal ersättningstagare: 13 713 (8 312)

Antal programdeltagare: 4 164 (3 129)

Utbetald ersättning: 284 miljoner kronor (106,9 mkr)

 

Klicka här för hela månadsrapporten.

 

Kontakt
Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74