Företagare kan, precis som anställda, få a-kassa om de blir arbetslösa. Den enda skillnaden är att man inte kan fortsätta arbeta deltid i sitt företag under arbetslösheten, man behöver pausa sitt företag. Det finns en tillfällig regel som infördes under pandemin som innebär att man kan pausa sitt företag flera gånger och få a-kassa, i vanliga fall har man kunnat göra en sådan paus vart femte år. Den tillfälliga regeln upphör vid årsskiftet och regeringen har nu beslutat att det från och med 2024 ska vara möjligt att pausa vart tredje år.

Tillfälliga lättnader som gäller året ut

För att stärka enskildas trygghet under covid-19-pandemin infördes ett undantag från den så kallade femårsregeln och det blev möjligt att pausa företaget, vilket kallas att man lägger det vilande, flera gånger. I dag finns det alltså egentligen ingen begränsning för hur många gånger man kan pausa sitt företag. Undantaget gäller till och med den 31 december 2023.
Här kan du läsa mer om företagares rätt till ersättning

Ny regel från och med 2024

Den tillfälliga regeln upphör vid årsskiftet och regeringen beslutade den 15 juni 2023 om ändringar som innebär att företagares möjlighet att på nytt lägga sitt företag vilande begränsas till tre år i stället för fem år.
Regeringens pressmeddelande

Bakgrund

För att kunna få a-kassa som arbetslös företagare behöver man antingen lägga ned sitt företag eller lägga det vilande. En sådan paus kan enligt lagen göras en gång under en femårsperiod men under pandemin ändrade man detta tillfälligt.
I övrigt är det samma regler som gäller för företagare som för anställda, man ska bland annat vara anmäld på arbetsförmedlingen och ha arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla det så kallade arbetsvillkoret.
Här kan du läsa mer om vilka regler och villkor som gäller.