Den ökande arbetslösheten syns även bland akademiker – fler har valt att bli medlemmar i Akademikernas a-kassa. Sedan december 2022 har antalet akademiker som får a-kassa ökat med 46 procent, vilket dock är en ökning från låga nivåer. Den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa visar också att andelen långtidsarbetslösa har minskat.

- Vi har både positiva och negativa ökningar det senaste året. Det positiva är att vi fått fler medlemmar, fler som känner att de vill ha en ekonomisk trygghet. Det negativa är att vi också fått fler arbetslösa, men då känns det förstås bra att de är medlemmar och att vi kan hjälpa dem få den ersättning de har rätt till, och att akademiker fortfarande har en relativt låg arbetslöshet säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

14 296 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i december 2023, vilket är en ökning med nästan 3 000 på ett år. Av de arbetslösa fick 9 175 ersättning från a-kassan och det är i den gruppen som arbetslösheten ökat, i december 2022 var det 6 282 som fick a-kassa – en ökning med 46 procent. Antalet som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får ersättning från Försäkringskassan har ökat marginellt, från 5 030 till 5 121. Det är framför allt antalet arbetslösa med kort arbetslöshet som ökat medan antalet långtidsarbetslösa i stort sett stått stilla under året. Det gör att andelen långtidsarbetslösa minskat från 34 till 26 procent

- Långtidsarbetslösheten bland våra medlemmar har minskat och vi får hoppas att de som nu blir arbetslösa kommer tillbaka ut på arbetsmarknaden snabbt igen, vi brukar säga att de allra flesta klarar en kortare arbetslöshet. Men eftersom det krävs 12 månader för att du ska ses som långtidsarbetslös så dröjer det innan vi kan säga hur långtidsarbetslösheten utvecklas, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 1,9 procent vilket är 0,4 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I december betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 155,9 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med samma månad 2022.

Akademikernas a-kassa december 2023 (december 2022)
Antal medlemmar: 772 215 (759 923)
Andel arbetslösa: 1,9 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 14 296 (11 312)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 175 (6 282)
- därav antal programdeltagare: 5 121 (5 030)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 761 (3 803)
Andel långtidsarbetslösa (mer än ett år) 26 % (34 %)
Utbetald ersättning: 155,9 miljoner kronor (124,0 mkr)
Hela statistiken hittar du här.