Antalet arbetslösa akademiker fortsätter minska och är nu lägre än före pandemin. Under hösten har också antalet som varit utan jobb i mer än ett år minskat, även om den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa visar att långtidsarbetslösheten fortfarande är på en betydligt högre nivå än före pandemin.

- A-kassans viktiga roll som en ekonomisk trygghet har blivit väldigt tydlig under pandemin och att det nu är färre som behöver den är mycket positivt och ett tecken på att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som den ska. Men det är också viktigt att komma ihåg hur snabbt det kan svänga och att ett medlemskap i en a-kassa är en långsiktig trygghet, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa fortsatte att minska i november och antalet arbetslösa är nu lägre än i april 2020. Mellan oktober och november minskade antalet som fick a-kassa med 342 personer till 7 788 och antalet arbetslösa i program minskade med 168 personer till 5 704.
På totalen minskar alltså arbetslösheten, men fortfarande är både andelen arbetslösa som deltar i program och andelen långtidsarbetslösa högre än före pandemin. I november 2021 deltog 42 procent av de arbetslösa akademikerna i program och i mars 2020 var andelen 29 procent. Andelen som varit arbetslösa mer än ett år var 37 procent i november 2021 jämfört med i mars 2020 då samma andel var 27 procent.

- Vi ser tydligt att det inte bara är bland dem med kort utbildning som långtidsarbetslösheten är hög, även bland dem som har en längre utbildning och som inte lyckats hitta ett nytt jobb riskerar arbetslösheten att bita sig fast, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Jämfört med november för ett år sedan har det totala antalet arbetslösa i Akademikernas a-kassa minskat med 24 procent, från 17 651 till 13 492. Andelen arbetslösa har minskat från 2,4 till 1,8 procent. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 120,7 miljoner kronor i november, vilket är en minskning med 46 procent jämfört med för ett år sedan.

Akademikernas a-kassa november 2021 (nov. 2020)
Antal medlemmar: 754 177 (749 922)
Andel arbetslösa: 1,8 % (2,4 %)
Antal arbetslösa: 13 492 (17 651)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 788 (12 698)
- därav antal programdeltagare: 5 704 (4 953)
Utbetald ersättning: 120,7 miljoner kronor (222,5 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74