Antalet arbetslösa medlemmar fortsatte att minska

I november fortsatte antalet arbetslösa medlemmar att minska, för tredje månaden i rad. Antalet ersättningstagare minskade mellan oktober och november med 773 personer, samtidigt som antalet  medlemmar i program ökade med 388 personer. Detta visar att flera av de som blivit arbetslösa under året inte längre är i behov av ersättning medan flera av de som redan var arbetslösa i våras nu erbjudits plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program till följd av långvarig arbetslöshet.

I november tillkom 1 620 ny ersättningstagare. Tillsammans med juli är det den lägsta siffran nya ersättningstagare sedan april i år. Det är dock runt 500 fler än det genomsnittliga antalet nya ersättningstagare under perioden april 2019 till mars 2020.

Antalet heltidsarbetslösa medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen fortsatte också att minska i november jämfört med oktober. Detta indikerar att vi kommer se ytterligare en minskning av antalet ersättningstagare i december. Samtidigt kommer sannolikt antalet medlemmar som deltar i program att fortsätta att öka de kommande månaderna.

Ladda ner månadsrapporten