Arbetslösheten vänder ner i april

I april fortsatte minskningen av arbetslösheten efter en tillfällig ökning i mars. Det var antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan som minskade, medan antalet arbetslösa med aktivitetsstöd ökade marginellt.

Totalt var 12 277 medlemmar arbetslösa i april vilket är 962 färre än i mars och det lägsta antalet sedan december 2019. 6 668 fick ersättning från a-kassan vilket är det lägsta antalet på 10 år, och 5 609 fick aktivitetsstöd från Försäkringskassan eftersom de deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än 12 månader) var i april 2022, 31 procent högre än i april 2020. Sedan augusti 2021 har långtidsarbetslösheten minskat långsamt och jämfört med mars 2022 var det 107 färre långtidsarbetslösa i april 2022.

Ladda ner rapporten