Rekommenderad

Vi behöver ett arbetsgivarintyg

SIDA

Grunden för att man ska kunna få a-kassa är att man har arbetat. För att visa att man har arbetat behövs ett signerat arbetsgivarintyg som man begär och tar emot i Mina sidor. Ofta blandas det ihop med anställningsbeviset, men de innehåller olika uppgifter.


Har du fått ett brev om arbetsgivarintyg?

NYHET

Har du fått en begäran om arbetsgivarintyg trots att det var länge sedan du var arbetslös? Du behöver inte skicka in intyget - brevet har skickats ut felaktigt. Vi beklagar det...


Anställd

SIDA

Tillfälliga regler under 2020 Läs mer om de tillfälliga reglerna här Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget begär du av arbetsgivaren sista arbetsdagen. Det s...


Föräldraledig

SIDA

Föräldraledighet kan förlänga kvalifikationstiden För varje månad som du varit föräldraledig minst halvtid lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader...


Sök ersättning

SIDA

Vi hjälper dig så att det blir rätt direkt när du ska söka ersättning. Målet är pengar inom en månad. Här finns all information som är bra att känna till.


Om ersättningen

SIDA

Din ersättning grundas på arbete Arbete är grunden för a-kassan. Hur mycket pengar man får från a-kassan beror både på hur mycket man har tjänat och hur mycket man arbetat. Har...


Avgångsvederlag

SIDA

När man fått avgångsvederlag måste man registrera sig hos arbetsförmedlingen direkt när anställningen upphör för att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkrin...


Uppdrag

SIDA

Om man blivit erbjuden ett uppdrag måste vi bedöma om det räknas som anställning eller företag. Räknas det som företag har man inte rätt till någon ersättning så länge som verks...


Doktorand/Forskare

SIDA

En doktorandtjänst räknas som arbete och kan räknas in i arbetsvillkoret. Men att doktorera räknas också som att studera och det betyder att man måste ha avslutat eller avbrutit...


Nyheter i Mina sidor

NYHET

I den nya versionen av Mina sidor kan du bland annat tidrapportera en gång per vecka istället för varannan. Flera nyheter i Mina sidor För att det ska bli enklare för dig att s...