Efter en tillfällig ökning i mars av antalet akademiker som får a-kassa sjönk det åter igen i april och antalet ersättningstagare är nu det lägsta på 10 år. Det visar den senaste statistiken från Sveriges största a-kassa. Men a-kassan fortsätter att vara en viktig trygghet för många.

- Siffrorna för mars visade på en ökad arbetslöshet och vi visste inte om det var ett trendbrott eller bara ett tillfälligt hack i kurvan. Det är därför skönt att nu se en fortsatt minskning av arbetslösheten inför den väntande ökning som vi normalt ser under sommarmånaderna, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa. 

Totalt var 12 277 medlemmar arbetslösa i april vilket är 962 färre än i mars och det lägsta antalet sedan december 2019. 6 668 fick ersättning från a-kassan, vilket är det lägsta antalet på 10 år, och 5 609 fick aktivitetsstöd från Försäkringskassan eftersom de deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Även antalet långtidsarbetslösa (längre än 12 månader) akademiker fortsätter att minska, i april var det 107 färre långtidsarbetslösa jämfört med mars. Men fortfarande är det betydligt fler om man jämför med tiden precis i början av pandemin – 3 457 var långtidsarbetslösa i april 2020 och i april 2022 var de 4 532, en ökning med 31 procent.

- Att vi ser en fortsatt minskning av långtidsarbetslösheten är kanske det mest positiva eftersom vi vet att det är väldigt tufft, både ekonomiskt och psykologiskt, för de som går utan arbete länge, Dessutom innebär det samhällsekonomiska kostnader när arbetsföra personer står utanför arbetsmarknaden lång tid, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa har på ett år minskat från 2,3 till 1,6 procent. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 106,0 miljoner kronor i april, vilket är en minskning med 48 procent jämfört med för ett år sedan.

 

Akademikernas a-kassa april 2022 (april 2021)
Antal medlemmar: 755 245 (751 907)
Andel arbetslösa: 1,6 % (2,3 %)
Antal arbetslösa: 12 277 (16 947)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 668 (10 514)
- därav antal programdeltagare: 5 609 (6 433)
Utbetald ersättning: 106,0 miljoner kronor (204,4 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74