224 000 fler utbetalda ersättningsdagar

Den som är arbetslös och uppfyller arbetsvillkoret kan få a-kassa. Och har man blivit arbetslös efter minst 12 månaders a-kassemedlemskap får man inkomstrelaterad ersättning. De med kortare medlemskapstid kan istället få ersättning med så kallat grundbelopp. Grundbeloppet baseras på den arbetade tiden istället för lönen och är maximalt 365 kronor per dag.

Akademikernas a-kassa betalade under 2019 ut 75 000 ersättningsdagar i form av grundbelopp. Det är en ökning med 15 000 eller 26 procent jämfört med 2018.

2019 var antalet utbetalda ersättningsdagar med inkomstrelaterad ersättning 209 000 fler än 2018, en ökning med 13 procent.

Ladda ner månadsrapporten