Varför är kollektivavtal viktiga? Omfattar de bara fackligt anställda? Och vad ska du tänka på om arbetsgivaren saknar ett sådant? Sören Lundgren, rådgivare och förhandlare på fackförbundet Akavia, förklarar.

Vad är ett kollektivavtal?
– Det är vanligtvis ett avtal mellan centrala parter på arbetsmarknaden, som till exempel fackförbund eller Svenskt Näringsliv. Ett kollektivavtal är en överenskommelse som ska gälla i samband med anställningar. Det här gäller alltså de arbetsgivare som tillhör ett arbetsgivarförbund, vilket alla inte gör.

Vad brukar ett kollektivavtal innehålla?
– Allmänna anställningsvillkor. Det kan handla om föräldraledighet, arbetsskador eller vad som gäller vid längre sjukskrivningar. Den individuella lönen regleras i princip aldrig i kollektivavtalet.

Sören Lundgren, Akavia

Sören Lundgren, rådgivare och förhandlare på Akavia

Måste jag vara medlem i ett fackförbund för att omfattas av detta?
– Nej, behöver du inte vara. Men ju fler som är med i facket, desto större chans att påverka arbetsgivaren oavsett om det gäller kollektivavtal eller annat.

Måste jag själv hålla reda på detaljerna om min arbetsgivare har kollektivavtal?
– Nej, det behöver du inte. Men det kan vara bra att ha lite koll ändå. Det är ganska vanligt att medlemmar hör av sig till oss på Akavia med frågor och när vi sedan frågar om arbetsgivaren har kollektivavtal så har de ingen aning. Trots att svaren på deras frågor egentligen finns där.

Gäller villkoren i kollektivavtal bara fast anställda?
– Nej, i normalfallet gäller avtalen även de som har tillfälliga anställningar. Men det finns vissa delar, som rätten till betald semester, som bara omfattar den som har varit anställd en viss tid.

Gäller kollektivavtal om jag är inhyrd som konsult?
– Normalt sett inte. Då är det bolaget som konsulten har sin anställning hos som gäller. Är man egenföretagare får man själv hantera pension och annat som annars är reglerat i kollektivavtalet.

Vad ska jag tänka på om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?
– Det som är viktigast att tänka på är inte i första hand lönen, utan trygghetsfrågorna. Småsmällar i arbetslivet kan de flesta hantera, men drabbas man av en längre sjukskrivning kan kollektivavtalet få stor betydelse.

Vilka fördelar har kollektivavtal för arbetsgivaren?
– Dels kan det vara en fördel i rekryteringssammanhang, att vissa inte vill bli anställda om kollektivavtal saknas. Dessutom tycker många att det är bra att vara ansluten till en arbetsgivarorganisation som inte bara förhandlar om kollektivavtal, utan också hjälper till med rådgivning och annat.

Finns det något som tyder på att kollektivavtalen riskerar att försvinna på sikt?
– Nej, inte som jag ser det. Vi har, tack vare den svenska modellen där arbetsgivarorganisationer och fackförbund själva förhandlar sig fram till lösningar, sällan stora konflikter som gäller arbetslivet. Det tror jag att alla uppskattar.