Varför visselblåsa?

På Akademikernas a-kassa strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Därför finns möjligheten att visselblåsa via vår hemsida. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Akademikernas a-kassa. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa dokumentet visselblåsning på Akademikernas a-kassa.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom Akademikernas a-kassa där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa dokumentet visselblåsning på Akademikernas a-kassa. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporterna?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt och efter två år raderas de automatiskt. Läs mer i vårt dokument Visselblåsning på Akademikernas a-kassa.

Har du frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden och personuppgifter läs gärna nedanstående dokument:

Visselblåsning på Akademikernas a-kassa
Dataskyddsförordningen (GDPR)