Kvartalsrapport april - juni 2017

Akademikernas a-kassas kvartalsrapport är komplement till vår månadsstatistik såväl som vår årsrapport. Här redovisar vi en kvartalssammanställning av våra viktigaste siffror. I Arbetslöshetsrapporten 2017 kan du ta del av all relevant statistik för arbetsmarknaden i stort.

Av rapporten framgår det bland annat att arbetslösheten under det andra kvartalet 2017 fortsatte en sjunkande trend som hållit i sig sedan 2014. Arbetslöshetsnivåerna varierar dock mellan olika a-kassor. Vid en närmare analys av medlemmarna i Akademikernas a-kassa framgår det att antalet öppet arbetslösa varierar mer än antalet personer som är inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. Fördelningen av och antalet öppet arbetslösa och programdeltagare skiljer sig också mycket åt i olika åldersgrupper.

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår redovisning av kvartalssiffror. Därför tar vi väldigt gärna emot synpunkter och funderingar på statistik@aea.se.