Under sommarmånaderna juni och juli har antalet långtidsarbetslösa akademiker (längre än ett år) minskat med 6 procent medan gruppen med kort tid i arbetslöshet (kortare än ett halvår) har ökat med 7 procent, det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa. 

- Under pandemin såg vi att långtidsarbetslösheten ökade kraftigt och därför är det mycket positivt att den sedan hösten 2021 har minskat stadigt. Samtidigt ser vi att arbetslöshetsförsäkringen fortsätter vara en viktig trygghet för dem som blir arbetslösa nu, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet långtidsarbetslösa akademiker var som högst i augusti 2021, då hade 5 130 personer varit arbetslösa längre än ett år, en ökning med 33 procent jämfört med i augusti 2020. Från och med september 2021 har antalet långtidsarbetslösa minskat varje månad och under juni och juli 2022 minskade de med 6 procent – 4 167 akademiker var långtidsarbetslösa i juli. Totalt var det 11 986 personer som var arbetslösa i juli 2022 och av dem var det 6 803 som fick a-kassa och 5 183 som deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

- Antalet som får a-kassa har ökat något under de senaste två månaderna och antalet i program har minskat, vilket är ett normalt mönster under sommarmånaderna. Men självklart behöver vi hela tiden hålla koll på utvecklingen, inte minst med tanke på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Och precis som alltid är arbetslöshetsförsäkringen en mycket viktig försäkring, den ska du alltid ha, oavsett konjunktur, säger Alexandra Oljans Ahlin. 

Andelen arbetslösa akademiker har på ett år minskat från 2,1 till 1,6 procent. Under juni och juli betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 240 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en minskning med 26 procent jämfört med samma period 2021.

 

Akademikernas a-kassa juni 2022 (juni 2021)
Antal medlemmar: 755 783 (752 226)
Andel arbetslösa: 1,6 % (2,1 %)
Antal arbetslösa: 12 088 (15 637)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 734 (9 048)
- därav antal programdeltagare: 5 354 (6 589)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 4 255 (5 012)
Utbetald ersättning: 124,7 miljoner kronor (139,5 mkr)

 

Akademikernas a-kassa juli 2022 (juli 2021)
Antal medlemmar: 755 940 (752 066)
Andel arbetslösa: 1,6 % (2,1 %)
Antal arbetslösa: 11 986 (15 951)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 803 (9 723)
- därav antal programdeltagare: 5 183 (6 228)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 4 167 (5 081)
Utbetald ersättning: 115,4 miljoner kronor (184,8 mkr)


Hela månadsstatistiken hittar du här.