Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som fick a-kassa i december 2019 var 14 procent fler jämfört med samma månad 2018, och knappt 10 miljoner mer betalades ut. – Vi ser också tecknen på en avmattning i ekonomin, säger Petter Broman, ansvarig för statistiken.

I december 2019 var det 8 300 av Akademikernas a-kassas 709 500 medlemmar som fick a-kassa, vilket är en ökning med 1 000 ersättningstagare jämfört med december 2018. Antalet medlemmar som deltog i program med aktivitetsstöd var oförändrat. Totalt ökade arbetslösheten marginellt från 1,5 till 1,6 procent.
 
- Under hela året, varje månad, har antalet ersättningstagare varit på en högre nivå jämfört med året innan, så vi konstaterar precis som Arbetsförmedlingen att det är ett trendbrott, säger Petter Broman som är ansvarig för statistiken på Akademikernas a-kassa.
 
När antalet ersättningstagare ökar så ökar även utbetalningarna av a-kassa, i december 2019 betalade Akademikernas a-kassa ut 92,5 miljoner kronor jämfört med 83 miljoner samma månad året innan.
 
- Att det är mer pengar som betalas ut beror dels på att det är fler ersättningstagare, dels på att den genomsnittliga dagpenningen bland våra medlemmar har ökat, säger Petter Broman.

Se hela månadsstatiken här


Akademikernas a-kassa december 2019 (januari 2018)

Antal medlemmar: 709 479 (703 647)

Antal arbetslösa: 11 551 (10 546)

Andel arbetslösa: 1,6 % (1,5%)

Antal ersättningstagare: 8 319 (7 325)

Andel ersättningstagare: 1,2 % (1,0 %)

Antal programdeltagare: 3 232 (3 221)

Andel programdeltagare: 0,5 % (0,5 %)

Utbetald ersättning: 92,5 miljoner kronor (83 mkr)


Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
08-566 445 74

Petter Broman
Statistikansvarig
petter.broman@akademikernasakassa.se
08-566 445 82