2 dagar istället för 6

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att tillfälligt minska antalet karensdagar från sex till två karensdagar. Förändringen gäller från och med den 3 januari 2022.

Vad behöver jag göra?

Har du fått beslut om 6 karensdagar men ännu inte hunnit fullfölja alla sex så är ditt karensvillkor uppfyllt om du från och med den 3 januari 2022 har avklarat två karensdagar.

Vad är karens?

Karens är en slags självrisk som är obligatorisk för alla. Först när karensen är avklarad kan man få sin ersättning utbetald. Karens ska inte blandas ihop med avstängningsdagar som är en slags sanktion för den som säger upp sig.