Pension

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 31-33§§

Om man är arbetslös och får pensionspengar utbetalda ska utbetalningarna samordnas. Det betyder att pensionspengarna dras av från ersättningen från a-kassan. Man ska skicka in sitt pensionsbeslutet till oss, eftersom samordningen inte sker automatiskt. 

Både medlemskap och ersättning upphör vid 66 

  • Den sista i månaden före man fyller 66 år upphör medlemskapet hos oss automatiskt.
  • Går man i pension tidigare avslutar man själv medlemskapet genom att fylla i det här formuläret. Många väljer att sluta betala avgiften, men då kommer man att få påminnelser. Bättre att avsluta direkt - vi har ingen uppsägningstid.
  • Om man är arbetslös när medlemskapet avslutas upphör rätten till ersättning samtidigt. 

Ladda upp pensionsbeslutet

Om man är arbetslös och har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning ska man skicka oss en kopia på pensionsbeslutet. Anmäl också omedelbart om pensionsbeloppet ändras. Det kan man ladda upp i Mina sidor eller skicka per post.

Pension ska samordnas om man får pengar

Om man tar ut pension före 65-årsdagen, 66-årsdagen från och med 2023, ska den samordnas med ersättningen från a-kassan. Med pension menar vi tjänstepension, inkomstpension, premiepension och i vissa fall tilläggspension. 

Företagares pensionssparande räknas som tjänstepension

Är man egen företagare som tecknat privat pensionsförsäkring och dragit av detta i företagets deklaration betraktas pensionen som tjänstepension.

Pensionen påverkar a-kassan

Den sammanlagda ersättningen (pension plus a-kassa) per dag får inte överstiga dagpenningen. Det betyder att om man har en pension på 26 400 kronor eller mer så har man inte rätt till någon ersättning alls. När man har börjat ta ut pension ska beloppet samordnas med ersättningen.

Privat pension påverkar inte

Har man en privat pensionsförsäkring som man bekostat utan hjälp av arbetsgivaren påverkar den inte rätten till arbetslöshetsersättning när man än börjar lyfta pensionen.

Pengar från omställningsförsäkring

Om man får tilläggsutbetalningar när man är arbetslös från till exempel Trygghetsstiftelsen eller Trygghetsrådet gäller andra kompensationsnivåer och då är det inte a-kassan utan utbetalaren som samordnar ersättningen.