Många akademiker som blev arbetslösa i början på pandemin har fått jobb igen. Men de som var arbetslösa redan innan krisen har tuffare att komma tillbaka, det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

- Det är förstås glädjande att antalet som behöver den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge har minskat men oroväckande att det är fler som fastnar i långvarig arbetslöshet, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Totalt var det 17 654  av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa i november, 12 702  av dem fick a-kassa och 4 952 deltog i program. Det är tredje månaden i rad som antalet arbetslösa minskar, i oktober var det 18 039 arbetslösa. Men bland dem som fortfarande är arbetslösa är det fler som har varit arbetslösa långa perioder. Antalet ersättningstagare, det vill säga de som får a-kassa, minskade mellan oktober och november med 773 personer, samtidigt som antalet medlemmar i program ökade med 388 personer.

- Det här innebär att flera av de som blivit arbetslösa under året har fått jobb igen och att de som var arbetslösa redan innan coronapandemin har förbrukat hela sin period med a-kassa och istället erbjudits plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Och vi vet att ju längre tid i arbetslöshet desto svårare att komma tillbaka, säger Alexandra Oljans Ahlin

Även antalet heltidsarbetslösa medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen fortsatte att minska i november jämfört med oktober. Detta indikerar att antalet som är i behov av a-kassa kommer minska ytterligare i december. Samtidigt kommer sannolikt antalet medlemmar som deltar i program att fortsätta att öka de kommande månaderna.

 

Akademikernas a-kassa november 2020 (nov. 2019)
Antal medlemmar: 749 922 (709 643)
Antal arbetslösa: 17 654 (11 743)
Andel arbetslösa: 2,4 % (1,7 %)
Antal ersättningstagare: 12 702 (8 560)
Antal programdeltagare: 4 952 (3 183)
Utbetald ersättning: 222,5 miljoner kronor (111,8 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74