Arbetslösheten bland medlemmarna i Akademikernas a-kassa har stigit kraftigt och skillnaderna är stora i landet. Störst är ökningen i Blekinge län med 84 procent och lägst i bland annat Norrbotten och Gävleborg där knappt 20 procent fler behövt ekonomiskt stöd från a-kassan. Men det finns ljusglimtar. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- På ett år har antalet medlemmar som får a-kassa ökat med 54 procent, men de två senaste månaderna har ökningen stannat av och vi hoppas att det fortsätter åt rätt håll, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I september var 18 164 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa (fick a-kassa eller deltog i program på arbetsförmedlingen), vilket är 236 färre än i augusti. Det innebär att september är andra månaden i rad som uppvisar tydliga tecken på att den snabba och kraftiga ökningen av arbetslösheten sedan april, åtminstone tillfälligt, har avstannat.

Förändringen av antalet arbetslösa som får a-kassa är ojämn över landet. I fyra län är ökningen klart högre än genomsnittet. Blekinge och Västra Götaland hade från september 2019 till september 2020 en ökning på 84 respektive 81 procent. I Stockholm och Kronoberg är ökningen 71 respektive 70 procent. Lägst är ökningen i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg och Jämtland som alla ligger under 20 procent.

- Det är stor skillnad mellan länen när det gäller arbetslösheten bland våra medlemmar. Men oavsett hur många som blivit arbetslösa måste man hela tiden komma ihåg att det handlar om individer, och i vissa län är det nu betydligt fler som behöver vår hjälp jämfört med för ett år sedan, säger Alexandra Oljans Ahlin.

De arbetslösa består av de som får a-kassa och de som deltar i program. Antalet arbetslösa medlemmar som deltar i program ökade med 49 personer i september medan antalet arbetslösa med a-kassa minskade med 285.
Sedan september förra året har antalet arbetslösa ökat med 50 procent. Arbetslösa medlemmar som får a-kassa har ökat med 54 procent och deltagare i program har ökat med 39 procent.

Akademikernas a-kassa september 2020 (sep. 2019)

Antal medlemmar: 749 466 (707 710)
Antal arbetslösa: 18 164 (12 072)
Andel arbetslösa: 2,4 % (1,7 %)
Antal ersättningstagare: 13 745 (8 901)
Antal programdeltagare: 4 419 (3 171)
Utbetald ersättning: 239,2 miljoner kronor (112,7 mkr)

Hela månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa hittar du här.

Ladda ner pressmeddelandet

I pressmeddelandet finns också tabeller per län.

 

Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63