Fortsatt minskande arbetslöshet

I januari fortsatte antalet arbetslösa att minska för sjätte månaden i rad. I december och januari var minskningen liten, 157 personer färre vara arbetslösa med a-kassa medan de arbetslösa som deltog i program ökade med 105. Totalt var det alltså 52 personer färre som var arbetslösa.

Trots minskad arbetslöshet är långtidsarbetslösheten fortsatt hög. Antalet personer som varit arbetslösa längre än ett år har minskat försiktigt sedan augusti. Eftersom antalet långtidsarbetslösa minskar mindre än för alla arbetslösa innebär det att andelen som varit arbetslösa mer än ett år ökar. I januari hade 36 procent av de arbetslösa varit arbetslösa mer än ett år. I januari 2020 var samma andel 26 procent.

Ladda ner rapporten