Kommentar DN Debatt A-konto

Intressant att läsa debattartikeln på dagens DN Debatt. Synd bara att den på grund av sina faktafel är vilseledande. Som Sveriges största a-kassa med nära 700 000 medlemmar är vi angelägna om att ingångsvärdena blir rätt.

Vi ger oss inte in i den filosofiska diskussionen om vad som är rättvist eller inte. Vår uppgift är att tillämpa gällande regelverk på de arbetslösas ärenden och betala ut den ersättning de har rätt till.

Men vi kan inte låta bli att reagera på de uppenbara fel och tveksamma påståenden som finns med i artikeln. Visst stämmer det att ungdomar som har arbetat heltid sex månader kvalificerar sig för a-kassa. Men ersättningen skulle efter 7 karensdagar bli 8 800 kr före skatt, inte 17 600 kr som författarna skriver.

Tyvärr är det bara 33 procent av de arbetslösa ungdomarna (18-24 år) som är med i a-kassan. Och har man arbetat heltid i ett halvår utan att vara med i a-kassan kan man få 182 kronor om dagen före skatt. Om man arbetat färre än sex månader kan man inte få något alls från a-kassan.

Vi är också tveksamma till antydningen om att ungdomar mer än andra skulle arbeta och få oregistrerade inkomster när de är arbetslösa med a-kassa. Vi känner i vart fall inte till några sådana uppgifter.

När det gäller idén att man, när pengarna på A-kontot är slut, ska kunna få samma ersättning som idag betalas till den som inte kvalificerat sig - vad tänker man på då? Idag får den som inte kvalificerat sig för a-kassa (inte uppfyllt arbetsvillkoret) ingenting alls från a-kassan. Kanske kan man få försörjningsstöd, men där delas inte heller pengar ut på vilka grunder som helst.

Och slutligen vill vi påminna om att a-kassornas utbetalningar inte är skattefinansierade – pengarna kommer från medlemmarnas avgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

DN Debatt. ”Kontobaserat system gör socialförsäkringar rättvisare”