Antalet arbetslösa akademiker minskar men andelen som är långtidsarbetslösa fortsätter att öka och 20 procent har nu varit arbetslösa längre än ett år, det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

- A-kassan ska vara en ekonomisk trygghet under en omställningsperiod och nu kan vi konstatera att det är färre som får a-kassa från oss. Men det är inte alls bra att så många har varit arbetslösa långa tider, det är en mycket oroande utveckling, både för den enskilde och för samhället, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I augusti var det totalt 15 915 personer av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa. Av dem fick 9 669 ersättning från a-kassan och 6 246 deltog i program med ersättning från Försäkringskassan. I augusti hade 3 209 varit arbetslösa längre än ett år och 92 procent av dem deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Sedan november 2020 har andelen som varit arbetslösa längre än ett år ökat och var i augusti, 20 procent. Hälften av de arbetslösa har varit arbetslösa 7 månader eller längre.

- Pandemikrisen har definitivt försvårat för många av våra arbetslösa medlemmar att få jobb, och de som var arbetslösa redan innan pandemin har hamnat ännu längre bak i jobbkön, för dem kan det vara otroligt tufft att ta sig tillbaka, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Jämfört med augusti för ett år sedan, som var den månad under pandemin då Akademikernas a-kassa hade flest arbetslösa medlemmar, 18 398 personer, har antalet minskat med 13 procent. Andelen arbetslösa har minskat från 2,5 till 2,1 procent. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 164,4 miljoner kronor i augusti, vilket är en minskning med 36 procent jämfört med för ett år sedan.

 

Akademikernas a-kassa augusti 2021 (augusti 2020)
Antal medlemmar: 752 832 (747 679)
Antal arbetslösa: 15 915 (18 398)
Andel arbetslösa: 2,1 % (2,5 %)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 669 (14 028)
- därav antal programdeltagare: 6 246 (4 370)
Utbetald ersättning: 164,4 miljoner kronor (257,2 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74