Antalet arbetslösa akademiker som varit utan jobb längre än ett år fortsätter att öka och har nu nått rekordnivåer. Jämfört med för tre år sedan har antalet ökat med 49 procent. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa. 

- Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig trygghet för många under en omställningsperiod, och under pandemin har det varit väldigt tydligt vilken betydelse a-kassan har. Men nu märker vi att omställningsperioden blir allt längre för många och det är en oroande utveckling, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.  

Det totala antalet arbetslösa akademiker fortsatte att minska i maj, men antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) fortsatte att öka. I maj var 16 063 medlemmar arbetslösa och 3 038 (19 procent) av dem hade varit arbetslösa längre än ett år. Antalet långtidsarbetslösa är nu 49 procent fler än i juni 2018.

- Vi följer noga utvecklingen. Sommaren innebär alltid högre arbetslöshet och eftersom det då är nya som blir arbetslösa finns det en risk att de som redan är arbetslösa puttas ännu längre bak i jobbkön. Och fortsätter den utvecklingen så kommer långtidsarbetslösheten nå nivåer som vi aldrig tidigare sett, säger Alexandra Oljans Ahlin.

I maj minskade det totala antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa med 884 personer jämfört med april. Jämfört med maj 2020 har antalet som får a-kassa minskat med 12 procent och antalet som deltar i program som ger rätt till ersättning från Försäkringskassan har ökat med 69 procent.

 

Akademikernas a-kassa maj 2021 (maj 2020)
Antal medlemmar: 752 066 (742 716)
Antal arbetslösa: 16 063 (14 611)
Andel arbetslösa: 2,1 % (2,0 %)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 350 (10 640)
- därav antal programdeltagare: 6 713 (3 971)
Utbetald ersättning: 152,1 miljoner kronor (165,8 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74