Ny ersättningsperiod

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 22§ 27a§ 30§

När det är 70 dagar kvar av perioden prövar vi om man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om man inte har det kan man delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem hos oss, annars sänks ersättningen.

70 dagar kvar vi prövar nytt arbetsvillkor

När man använt alla 300 (450 för dig med barn under 18 år) ersättningsdagar och innan dess inte uppfyllt ett nytt arbetsvillkor upphör rätten till ersättning från oss. Vi informerar dig när färre än 70 dagar återstår av ersättningsperioden ifall vi ser att ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt. Det är därför viktigt att man löpande skickar in arbetsgivarintyg om man har arbetat.

Ny ersättningsperiod inleds med 2 karensdagar 

  • Om man uppfyller ett nytt arbetsvillkor har man rätt till ännu en ersättningsperiod. Den nya perioden inleds med två karensdagar.
  • Dagpenningen i den nya perioden blir antingen 65 procent av den gamla dagpenninggrundande inkomsten eller 80 procent av den senaste dagpenninggrundande inkomsten beroende på vad som blir bäst och hur många perioder man har fått. Om 80 procent skulle vara mest fördelaktigt innebär det att vi också räknar om den genomsnittliga arbetstiden, vilket kan påverka antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har frånvaro. 

Inget arbetsvillkor kontakta arbetsförmedlingen

Skulle man inte ha arbetat tillräckligt meddelar vi detta. Man behöver då omedelbart ta kontakt med sin arbetsförmedlare för att diskutera om man ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin. Ett deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin beslutas av arbetsförmedlingen och ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet betalas liksom arbetslöshetsersättning ut i en dagersättning (max 1 000 kronor) och motsvarar 65 procent av den genomsnittliga inkomst vi räknat fram. Detta gäller bara under förutsättning att man fortsätter att vara medlem i a-kassan.

Förälder?

Har man barn under 18 år samkör vi våra system med Försäkringskassans när de 300 dagarna är slut. Man får då automatiskt 150 extra dagar när man förbrukat den 300:e dagen.

Ny ersättningsnivå?

Om man arbetar så mycket under arbetslösheten att man klarar arbetsvillkoret på nytt kan man ha rätt till ännu en ersättningsperiod om den första tar slut.

Ersättningen per dag i den nya perioden blir antingen:

  • 65 procent av den gamla genomsnittliga inkomsten
  • eller 80 procent av den senaste genomsnittliga inkomsten.

Vi väljer självklart det alternativ som blir bäst för dig. Om 80 procent är mest fördelaktigt räknas även den genomsnittliga arbetstiden om, vilket kan påverka antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har annan frånvaro.

65 procent - nytt villkor under pågående period och inom JOB

DAG 1-100

Högsta dagpenning

1200

KRONOR

26 400 kr/mån

Tidigare lön

≥ 40 614 kr

DAG 101-200

Högsta dagpenning

1000

KRONOR

22 000 kr/mån

Tidigare lön

≥ 33 846 kr

DAG 201-300

Högsta dagpenning

1000

KRONOR

22 000 kr/mån

Tidigare lön

≥ 33 846 kr