Antalet akademiker som fått a-kassa har ökat med 39 procent under 2020. Även om de flesta har får nytt jobb snabbt så har gruppen långtidsarbetslösa ökat. Det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa när arbetslösheten för 2020 summeras.

- Akademikerna är inte på något sätt undantagna den utveckling vi sett av arbetslösheten under pandemin. Våra medlemmar har haft nytta av att ha en arbetslöshetsförsäkring som kunnat ge dem ekonomisk trygghet när villkoren för dem har förändrats snabbt, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Under 2020 fick totalt 30 348 medlemmar a-kassa, vilket är en ökning med 39 procent jämfört med 2019 då det var 21 774 som fick ersättning. Ökningen skedde under början av pandemin, fram till augusti. Därefter har antalet som får a-kassa minskat men antalet som övergår till program hos Arbetsförmedlingen har ökat – vilket också visar att antalet som har långa arbetslöshetsperioder har ökat.

- Vi ser att det går åt rätt håll när antalet som får a-kassa minskar, men det är oroväckande att långtidsarbetslösheten ökar eftersom vi vet att det blir tuffare att komma tillbaka ju längre tiden går, säger Alexandra Oljans Ahlin.

2020 betalade Akademikernas a-kassa ut 2,4 miljarder kronor vilket är en ökning med 75 procent jämfört med 2019 då den utbetalda ersättningen var 1,4 miljarder kronor. En stor del av ökningen beror på att fler medlemmar varit arbetslösa men en betydande del beror också på de höjda ersättningsnivåerna.
Akademikernas a-kassa fick också fler medlemmar under året – i december hade man 750 477 medlemmar, vilket är 41 000 fler än i december 2019.

Akademikernas a-kassa december 2020 (dec. 2019)
Antal medlemmar: 750 477 (709 478)
Antal arbetslösa: 17 800 (11 551)
Andel arbetslösa: 2,4 % (1,6 %)
Antal ersättningstagare: 12 462 (8 319)
Antal programdeltagare: 5 338 (3 232)
Utbetald ersättning: 220,8 miljoner kronor (92,4 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.


Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74