Fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetslösheten fortsatte att minska i november och antalet arbetslösa är nu lägre än i april 2020. Arbetslösa med a-kassa minskade med 342 personer till 7 788 och antalet arbetslösa i program minskade med 168 personer till 5 704.
 
Antalet arbetslösa är i november 2021 ungefär detsamma som innan pandemin bröt ut under våren 2020 men både andelen arbetslösa som deltar i program och andelen långtidsarbetslösa är högre i november 2021 jämfört med mars 2020. I november 2021 deltog 42 procent av de arbetslösa i program och i mars 2020 var andelen 29 procent. Andelen som varit arbetslösa längre tid än ett år var i november 2021 37 procent  jämfört med i mars då samma andel var 27 procent.
 
Antalet som varit arbetslösa längre tid än ett år ökade stadigt fram till i augusti 2021. Sedan september har ökningen avstannat och fram till och med november har antalet minskat med 166 personer.