I mars ökade antalet arbetslösa akademiker för första gången sedan juli 2021. Samtidigt fortsatte antalet långtidsarbetslösa att minska och sedan sommaren 2021 har det minskat med 10 procent. Det visar den senaste statistiken från Sveriges största a-kassa, Akademikernas a-kassa.

- Vi kan ännu inte säga varför vi har en ökning av arbetslösa nu och om det är något som kommer att fortsätta. Men vi märker på de frågor vi får från våra medlemmar att det finns en oro över det ekonomiska läget och många vill försäkra sig om att de har den ekonomiska trygghet som en arbetslöshetsförsäkring kan ge, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I mars ökade antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa för första gången sedan juli 2021. Ökningen var på 194 personer jämfört med februari: 1 788 nya arbetslösa tillkom och 1 569 av de som var arbetslösa i februari lämnade. Antalet arbetslösa som lämnade arbetslösheten i mars 2022 är det lägsta sedan april 2020. Trots en ökad arbetslöshet minskade antalet långtidsarbetslösa, i mars hade ca 4 600 varit arbetslösa längre än ett år, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med augusti 2021. Fortfarande är det dock 50 procent fler långtidsarbetslösa än i mars 2019 då arbetslösheten fortfarande var opåverkad av pandemin.

- Många har det väldigt tufft att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden och det är fortfarande betydligt fler som varit arbetslösa långa tider nu än innan pandemin. Det är förstås glädjande att antalet långtidsarbetslösa minskar men samtidigt vet vi att inflödet av nya arbetslösa innebär en risk att de puttas ännu längre tillbaka i jobbkön, säger Alexandra Oljans Ahlin.

13 200 akademiker var arbetslösa i mars och av dem var det 7 600 som fick ersättning från a-kassan och 5 600 som deltog i program. Andelen arbetslösa har på ett år minskat från 2,3 till 1,8 procent. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 143,2 miljoner kronor i mars, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med för ett år sedan.

Akademikernas a-kassa mars 2022 (mars 2021)
Antal medlemmar: 755 227 (751 955)
Andel arbetslösa: 1,8 % (2,3 %)
Antal arbetslösa: 13 239 (17 265)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 646 (11 001)
- därav antal programdeltagare: 5 593 (6 264)
Utbetald ersättning: 143,2 miljoner kronor (182,6 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.