Fortsatt stabil högkonjunktur.

Antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa har under mars månad legat på ungefär samma nivå de tre senaste åren. Antalet arbetslösa med a-kasseersättning och personer med aktivitetsstöd har tillsammans varit drygt 11 000 personer.

Samtidigt som antalet arbetslösa har varit oförändrat har vårt totala medlemsantal ökat något, vilket ger en marginellt lägre arbetslöshet i mars 2019 jämfört med föregående två år. I mars 2019 var bara 1,6 procent av våra medlemmar arbetslösa med a-kassa eller aktivitetsstöd.

Att antalet och andelen arbetslösa fortfarande ligger stabilt på låga nivåer är ett resultat och ett tecken på att vi fortfarande befinner oss i en högkonjunktur.