Våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter,
kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se din inbetalningar och ändra
dina kontaktuppgifter.

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Företag bisyssla

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 39§

Har man drivit sitt företag vid sidan om sitt heltidsarbete i minst 12 månader kan man i vissa fall fortsätta med det under arbetslösheten. Då har man visat att företaget inte begränsar möjligheterna att arbeta heltid och då påverkar det heller ersättningen från a-kassan.

Ansök i Mina sidor

Fyll i frågor för företagare i Mina sidor för att ansöka om att få företaget godkänt som bisyssla. När man redovisar hur många timmar man arbetat i företaget ska man ta med alla timmar som man arbetat, till exempel inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med webb etc.

Godkänd bisyssla påverkar inte a-kassan

Vi laddar upp ett beslut i Mina sidor om vi godkänner företaget som bisyssla eller inte. Av beslutet framgår hur många timmar per vecka man har rätt att arbeta i bisysslan. Det arbete man utför i bisysslan kan inte räknas med i ett arbetsvillkor och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod. 

Förändring av bisyssla

Skulle man utöka arbetstiden i bisysslan upphör den att vara en bisyssla. Det innebär att man räknas som företagare och rätten till a-kassa upphör.

Skulle den genomsnittliga inkomsten öka i den godkända bisysslan utan att man jobbar fler timmar så att den överstiger 2 190 kronor i veckan före skatt reducerar den överstigande delen ersättningen per dag.

Kontakta oss om bisysslan förändras.

Ansök om bisyssla i Mina sidor