För inkomståret 2022 har du rätt till en skattereduktion med 25 procent för de a-kasseavgifter du har betalat in 1 juli 2022 – 31 december 2022. Vi har skickat kontrolluppgift till Skatteverket och avdraget sker automatiskt. Uppgiften hittar du i din självdeklaration under rubriken ”Skattereduktioner och annat som minskar din skatt”.

Tidpunkt och summa avgör

Skattereduktionens storlek beror på hur mycket du har betalat in och när du gjorde inbetalningarna. Det är den så kallade kontantprincipen som gäller och det är det totala beloppet som du har betalat in till oss under perioden 1 juli-31 december 2022 som redovisas på kontrolluppgiften till Skatteverket 2023.

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa var förra året 130 kronor i månaden och de allra flesta har varit medlemmar och betalat medlemsavgiften för juli - december 2022 vilket ger en skattereduktion på 195 kronor (25 procent av 780 kronor).

Har man missat att betala alla avgifter 2022, och betalar dem under 2023 i stället får man skattereduktion för dem i inkomstdeklarationen för 2024.

Skattereduktionen görs automatiskt

Akademikernas a-kassa har skickat kontrolluppgifter till Skatteverket för alla medlemmar och skattereduktionen finns förtryckt i din deklaration. Du hittar den under rubriken: ”Skattereduktioner och annat som minskar din skatt”.

Logga in och se dina betalningar

Du kan se de uppgifter vi skickat till Skatteverket i Mitt medlemskap.

Den som betalar sin medlemsavgift direkt till oss se sina månadsinbetalningar i Mitt medlemskap. Betalar man a-kasseavgiften tillsammans med medlemsavgiften till fackförbundet är det till fackförbundet man ska vända sig med frågor om inbetalningarna.

Om det står 0

Om det står 0 i Mitt medlemskap har man inte betalat in någon avgift 1 juli-31 december till Akademikernas a-kassa. Har man betalat till någon annan a-kassa har de redovisat uppgiften till Skatteverket.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om din medlemsavgift.
Ring oss på 08-412 33 00, knappval 2, vardagar kl.8.30-16.30 eller mejla oss