Fler ersättningsdagar med grundbelopp

Antalet ersättningstagare hos Akademikernas a-kassa fortsätter att öka. Under de första nio månaderna 2019 har 12 procent fler personer fått a-kassa jämfört med samma månader föregående år. Även antalet ersättningsdagar ökar, och i något högre takt än antalet ersättningsdagar, vilket betyder att fler är arbetslösa längre. Det ser dock olika ut för dem som har inkomstrelaterad ersättning jämfört med för dem som har grundbelopp.

Antalet ersättningsdagar för medlemmar som uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning har under samma tid ökat med 13 procent, alltså marginellt mer än antalet ersättningstagare. För dem som inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning och i stället får ersättning med grundbelopp har antalet utbetalda ersättningsdagar ökat med hela 28 procent, vilket är en betydligt större ökning än för antalet ersättningstagare.

Antingen har andelen medlemmar som inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning ökat, det vill säga fler personer får ersättning med grundbelopp, eller så visar de här siffrorna på att det är de personer som får grundbelopp som är de första att bli arbetslösa under längre tid och därför behöver a-kassa i flera dagar.

Ladda ner månadsrapporten