Färre arbetslösa men fler deltidsarbetslösa


Antalet arbetslösa akademiker fortsätter ligga på en mycket låg nivå, i oktober var arbetslösheten 1,5 procent. Antalet deltidsarbetslösa har ökat, vilket troligen beror på förändrade regler.

Av Akademikernas a-kassas 700 000 medlemmar är det 10 800 som är arbetslösa, av dem får 6 900 a-kassa och 3 900 deltar i program på Arbetsförmedlingen, vilket ger en arbetslöshet på totalt 1,5 procent.

-Vi har en mycket låg arbetslöshet, både sett till antal och andel. Om utvecklingen fortsätter likadant årets sista månader så kommer det totala antalet ersättningstagare vara det lägsta vi haft under 2000-talet, säger Petter Broman som arbetar med statistik på Akademikernas a-kassa.

Ny deltidsregel – fler deltidsarbetslösa

Antalet deltidsarbetslösa och timanställda som söker arbete i högre omfattning har sedan 2012 minskat varje månad jämfört med siffror för motsvarande månad föregående år. Nu har denna trend brutits och antalet deltidsarbetslösa har ökat sedan juli månad. Ökningen kan bero på den regelförändring som gjordes i maj 2017 och som innebar att det blev möjligt för dem som arbetade få timmar i veckan, att deltidsarbeta och få a-kassa under en längre tid än tidigare.

-De nya reglerna för deltidsarbetslösa kan ha inneburit att fler vågar ta kortare timanställningar, säger Petter Broman.

Fakta

Akademikernas a-kassa
Antal arbetslösa: 10 800
med a-kassa: 6 900
i program: 3 900
deltidsarbetslösa: 2 600

Ny deltidsregel: Sedan 15 maj 2017 är det möjligt att kombinera deltidsarbete och a-kassa i 60 veckor. Tidigare fanns en begränsning på 75 ersättningsdagar, vilket innebar att den som arbetade väldigt lite under en vecka förbrukade ersättningsdagarna snabbare.