13 678 – så många arbetslösa medlemmar hade Akademikernas a-kassa i augusti 2023. På ett år har arbetslösheten ökat med 8 procent och a-kassan ser tecken på att arbetslösheten kommer att vara kvar på en högre nivå under hösten – fler kommer behöva den ekonomiska trygghet som a-kassan ger. Och en medlemsgrupp – arkitekterna - visar tydligt att vi är i en lågkonjunktur.

- Under sommaren är det normalt att arbetslösheten ökar för att sedan avta. Men augusti 2023 följer inte det vanliga mönstret – vi ser nu att inflödet fortsätter att öka, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa var i augusti 13 678 personer, vilket är 10 procent fler än i juli och 8 procent högre än augusti 2022. Av de arbetslösa fick 8 528 ersättning från a-kassan och 5 150 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den medlemsgrupp som har haft störst ökning är de som är medlemmar i Sveriges arkitekter, bland dem har andelen ersättningstagare ökat från 1,4 till 4,4 procent på ett år.

- Bland våra medlemmar märks konjunkturförändringar tidigt hos arkitekterna, och när arbetslösheten ökar i den gruppen är det ett tydligt tecken på att lågkonjunktur och tuffare tider är på väg, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 1,8 procent vilket är en tiondel högre jämfört med för ett år sedan. I augusti betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 194,3 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med samma månad 2022.

 

Akademikernas a-kassa augusti 2023 (augusti 2022)
Antal medlemmar: 765 671 (757 080)
Andel arbetslösa: 1,8 % (1,7 %)
Antal arbetslösa: 13 678 (12 659)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 8 528 (5 150)
- därav antal programdeltagare: 5 150 (5 203)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 730 (4 192)
Utbetald ersättning: 194,3 miljoner kronor (131,8 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74