I maj var det 6 473 akademiker som fick a-kassa och det är det lägsta antalet på hela 2000-talet. Även utbetald ersättning har sjunkit kraftigt – under årets första fem månader betalade Akademikernas a-kassa ut 39 procent mindre i a-kassa till sina medlemmar jämfört med samma period 2021, det visar vår senaste månadsstatistik.

- Arbetslöshetsförsäkringen är en jätteviktig ekonomisk trygghet och under pandemin har den verkligen fungerat som det är tänkt – som en omställningsförsäkring under en begränsad period. Nu ser vi tydligt att många av våra medlemmar får jobb igen, efter en tid med a-kassa, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I maj var det totalt 11 968 av Akademikernas a-kassas medlemmar som var arbetslösa, vilket är 3 procent färre jämfört med april och 25 procent färre jämfört med maj 2021. Både antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan och antalet arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program minskade, 6 473 fick a-kassa och 5 495 deltog i program i maj. Antalet med a-kassa har under 2000-talet aldrig varit så lågt. Även långtidsarbetslösheten minskade med 3 procent - antalet som varit arbetslösa längre tid än 12 månader var 4 411.

- Vi hade en kraftig ökning av antalet långtidsarbetslösa under pandemin och det är mycket positivt att vi sedan i augusti förra året sett en stadig minskning av den gruppen. En kortare tid av arbetslöshet är sällan något stort problem men om den blir långvarig så blir det allt tuffare att komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Att arbetslösheten under de fem inledande månaderna av 2022 minskat märks även tydligt på den utbetalda ersättningen. Under årets fem första månader har Akademikernas a-kassa betalat ut 594 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning. Det är 39 procent mindre jämfört med de fem inledande månaderna av 2021.

 

Akademikernas a-kassa maj 2022 (maj 2021)
Antal medlemmar: 755 424 (752 066)
Andel arbetslösa: 1,6 % (2,1 %)
Antal arbetslösa: 11 968 (16 063)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 473 (9 350)
- därav antal programdeltagare: 5 495 (6 713)
Utbetald ersättning: 102,2 miljoner kronor (152,1 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74