Från och med den 1 juli 2022 har du rätt till skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift du har betalat till din a-kassa. Det betyder att den skatt som du ska betala för förra årets inkomster minskas med 25 procent av medlemsavgiften. Avdraget sker automatiskt - vi har skickat kontrolluppgift till Skatteverket – du behöver alltså inte göra något.

När du betalade in har betydelse

Vilket beloppet som ger rätt till skattereduktion beror på hur mycket du har betalat och när du betalade in dina avgifter. Det är den så kallade kontantprincipen som gäller. Det innebär att de sammanlagda avgifter som du har betalat in under perioden 1 juli-31 december 2022 redovisas på kontrolluppgiften till Skatteverket 2023. Medlemsavgiften 2022 var 130 kronor i månaden och kommer att vara oförändrad 2023.

Om man till exempel har varit medlem i Akademikernas a-kassa och betalat medlemsavgiften alla 6 månader (juli-december2022), 130 kronor i månaden, så kommer skatten att minska med 195 kronor (25 procent av 780 kronor). Har man betalat för färre månader så blir det ett lägre belopp. Det kan också vara så att man varit medlem hela perioden men att man ligger efter med sina betalningar och har betalat först under 2023, då blir det också ett lägre belopp.

Skattereduktionen görs automatiskt

Akademikernas a-kassa har skickat kontrolluppgifter till Skatteverket för alla sina medlemmar - både för dig som betalar a-kasseavgiften till oss och för dig som betalar till förbundet.

Skatteverket har sedan beräknat hur stor skattereduktionen blir och förtryckt det i deklarationen. Om du har utrymme att utnyttja skattereduktionen kommer du att se hur mycket du får i skattereduktion i skatteberäkningen. Allting görs automatiskt och du behöver inte göra någonting.

I Mitt medlemskap kan du se dina betalningar

Logga in i Mitt medlemskap kan du som betalar din för att se vilka uppgifter vi skickat till Skatteverket. Där ser du också dina inbetalningar, förutsatt att du betalar direkt till oss. Betalar du avgiften tillsammans med medlemsavgiften till fackförbundet ska du kontakta dem med frågor om betalningar. 

MITT MEDLEMSKAP

Varför står det 0 på mig?

Om det står 0 i Mitt medlemskap har man inte betalat in någon avgift 1 juli-31 december till Akademikernas a-kassa. Har man varit med i någon annan a-kassa så är det de som skickat uppgiften till Skatteverket.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om din medlemsavgift.

Ring oss på 08-412 33 00, knappval 2, vardagar kl.8.30-16.30 eller mejla oss