Enligt uppgifter i media så har några kommuner beslutat att barn till arbetslösa och föräldralediga inte får komma till förskolan trots att de har en plats där. Detta för att minska trycket på personalen under virus-pandemin.

Om du som arbetssökande har en barnomsorgsplats men ombeds att inte lämna ditt barn i barnomsorgen eftersom du inte arbetar för närvarande kan du ändå anses stå till arbetsmarknadens förfogande och ha rätt till ersättning. Det förutsätter att du kan lämna in ditt barn den dagen du får arbete.

Fortsätt att söka arbete

Idag finns många möjligheter till att sköta sitt arbetssökande hemifrån. Vi vet att det är svårare att hitta arbete just nu - gör så gott du kan. Om man inte kan söka arbete måste man fylla i att man inte kan ta arbete på tidrapporten och då har man inte rätt till ersättning från a-kassan.

Är ditt barn sjukt?

Om barnet är sjukt eller smittat ska du som vanligt ansöka om tillfällig föräldrapenning (VAB) hos Försäkringskassan och fylla i detta på din tidrapport.

Bli medlem i a-kassan nu