Antalet arbetslösa ökade något i februari vilket sannolikt är resultatet av den ökning av arbetslösheten som är normal vid årsskiften.

Antalet arbetslösa var i februari 11 551 vilket är 104 fler än i januari. Av de arbetslösa fick 6 372 arbetslöshetsersättning från a-kassan och 5 179 deltog i program. I februari var det antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan som ökade medan antalet deltagare i program minskade marginellt.

En indikation på att det ökade antalet arbetslösa i februari kan kopplas till en normal säsongsvariation kring årsskiftet är att det är gruppen med kort arbetslöshet som ökade i februari. Antalet som i februari varit arbetslösa längre tid än 6 månader minskade jämfört med januari. Även gruppen som varit arbetslösa längre tid än 12 månader minskade.

Läs rapporten i sin helhet här.