Färre arbetslösa i februari

Antalet arbetslösa minskade i februari jämfört med januari 2021 med 542 personer. Det är gruppen arbetslösa med a-kassa som minskat medan gruppen arbetslösa i program fortsatte att öka. De arbetslösa med a-kassa minskade med 652 personer medan de arbetslösa i program ökade med 110 personer. Antalet arbetslösa minskade trots att det i februari tillkom över 1 500 nya arbetslösa vilket tyder på att runt 2 000 personer lämnade arbetslösheten mellan januari och februari.

Det är framför allt i den grupp medlemmar som varit arbetslös kortare tid som arbetslösheten minskar. Gruppen som varit arbetslös upp till ett halvår minskade i februari med 650 personer jämfört med januari. Båda grupperna som varit arbetslösa 7 till 12 månader och 13 månader eller längre ökade med 54 personer.

Ladda ner månadsrapporten