Pandemin har vänt uppochned på vår tillvaro. Men vilka effekter får den på sikt för akademikernas arbetsmarknad? Vi frågade Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.

Kriser brukar följa ett känt mönster. Men pandemin är annorlunda, menar Lena Granqvist som är samhällspolitisk chef på den fackliga centralorganisationen Saco.

– Det vi går igenom nu är något som i grunden inte har ekonomiska orsaker, utan är en hälsokris, säger hon.

Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco

Lena Granqvist påminner om att de skräckscenarier som målades upp våren 2020 inte har blivit verklighet.

– Då talades det om tvåsiffrig arbetslöshet. Men det vi ser i dag är en tudelad bild. Industrin går jättebra samtidigt som många i andra branscher blivit permitterade eller arbetslösa.

I april var 2,3 procent av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa. Det är 20 procent högre än samma månad året innan. Men bilden är inte entydig. Samtidigt som antalet arbetslösa medlemmar minskar ökar långtidsarbetslösheten.

Bland akademiker har de som är 55 år eller äldre drabbats hårt.

– Där finns risken att de blir långtidsarbetslösa och får svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är möjligt att pandemin har skyndat på teknikskiften som gör att arbetsgivare nu byter ut arbetsstyrkan, säger Lena Granqvist.

Hon hoppas att det kommer att skapas möjligheter till kompetensutveckling för den gruppen.

– Det kan handla om ingenjörer som behöver lära sig batteriteknik för elbilar och annat som krävs under teknikskiftet. Även akademiker behöver kompetensutveckling för att lära sig att ställa om.

En avgörande fråga som ingen i dag har svaret på är om vi efter pandemin återgår till att leva som tidigare eller om beteenden har ändrats i grunden. Kommer vi att resa och konsumera mindre på ett sätt som påverkar arbetsmarknaden?

Lena Granqvist undrar också hur pandemin har påverkat människor som det senaste året har studerat vid universitet eller högskolor.

– Innebär distansundervisningen kvalitetsförsämringar? Många vittnar om det, men det är för tidigt att säga vilka långsiktiga konsekvenser det blir.