100 000 arbetslösa på 10 år

De senaste 10 åren är det drygt 100 000 enskilda individer som fått ersättning, det visar ny statistik från Akademikernas a-kassa. A-kassan kan också se att frågor om medlemskap och ekonomisk trygghet ökar.

Akademikernas a-kassa har en mycket låg arbetslöshet, enligt den senaste månadsstatistiken är cirka 1 procent arbetslösa. Men tittar man på hur många enskilda individer som fått a-kassa sedan oktober 2008 fram till i dag så är det så många som en av åtta medlemmar som behövt stöd i form av a-kassa.

- Det här visar att även om arbetslösheten är låg bland akademiker, är det ändå stor risk att man som individ någon gång blir arbetslös, säger Petter Broman som arbetar med statistik på Akademikernas a-kassa.

Akademikernas a-kassa har 700 000 medlemmar och antalet ökar, liksom intresset för arbetslöshetsförsäkringen.

- Vi märker att frågor om medlemskap i a-kassan ökar just nu, vilket indikerar att människor börjar tänka att den högkonjunktur vi befinner oss i inte kommer vara för evigt, säger Petter Broman.