Arbetslösheten ökar i mars

I mars 2022 ökade antalet arbetslösa för första gången sedan juli 2021. Ökningen var på 194 personer jämfört med februari: 1 788 nya arbetslösa tillkom och 1 569 av de som var arbetslösa i februari lämnade. Utflödet i mars 2022 är det lägsta sedan april 2020.

Trots att antalet arbetslösa ökade något i mars minskade antalet långtidsarbetslösa (mer än 12 månader). I mars 2022 hade 4 639 personer varit arbetslösa längre tid än ett år. Det är en minskning med 10 procent jämfört med augusti 2021 då antalet var som högst. Fortfarande är det dock 50 procent fler långtidsarbetslösa än i mars 2019 då arbetslösheten fortfarande var opåverkad av pandemin. Antalet som varit arbetslösa mindre än ett år ökade i mars.

Ladda ner rapporten